Pesničky pre všetkých

Vzhľadom nato, že pre Linux a Android zatiaľ nie je k dispozícií plugin Scorch, ktorý by umožnil prezeranie notových zápisov aj v operačných systémoch Linux a Android, sú na stránky postupne vkladané aj notové zápisy piesni vo formáte pdf.  

Pre tých, ktorí hľadajú na stránkach piesne na spevácku súťaž Slávik Slovenska, som pripravil zoznamy s odkazmi na notové zápisy niektorých piesní z rokov 1992 až 2012, z roku 2013, a roku 2014

Od 5. 12. 2013 sa na stránkach začína používať slovenské ("nemecké") značenie akordov. Doterajšie "anglické" označovanie (Bb, B) bude postupne nahradzované slovenským (B a H). Všímajte si preto prosím, či sa pod notovým zápisom, nenachádza poznámka o anglickom značení. U nových - slovenských zápisov sa táto poznámka už objavovať nebude.

 Na stránkach sa nachádzajú notové zápisy ľudových piesní vo formáte *.sib. Ich zobrazenie, prehrávanie, tlač,... vám umožní voľne šíriteľný plugin Scorch. Jeho najjednoduchšia inštalácia je momentálne v prehliadači Internet Explorer, kde sa po vašom povolení nainštaluje automatický ako hociktorý iný doplnok prehliadača. (Dajte si zobraziť akýkoľvek notový zápis - pre klavír, akordeón, heligónku,... a po výzve k nainštalovaniu pluginu potvrďte a čakajte. Je to troška zdĺhavejší proces a aj keď sa vám zdá, že sa nič nedeje, buďte trpezliví, neprepínajte okná, pretože sa vám môže stať, že sa inštalácia pluginu spustí niekoľkokrát za sebou a nakoniec pravdepodobne skončí neúspechom. Inštalácia pluginu končí oznámením FINISH:-) )
Po inštalácii pluginu musíte internetový prehliadač (všetký okná) zatvoriť a opäť spustiť. 
Pre ostatné prehliadače musíte plugin najskôr stiahnuť a potom manuálne nainštalovať. Postup stiahnutia a inštalácie nájdete v sekcii Návody !!!
Plugin Scorch si môžete stiahnuť aj z týchto stránok, alebo z oficiálnych stránok Sibelia kliknutím na niektorý z nasledujúci banerov

Na stránke sa pri označovaní akordov používalo "anglické" značenie. Nami "nemecky" označený tón H sa na stránke označoval ako B

(Hm = Bm, H7 = B7,...) a tón B ako tón Bb (Bm = Bbm, B7 = Bb7,...).

Zobrazovanie notových záznamov vo formáte *.sib je možné len v OS Windows a OS MAC. V OS Linux, Android... sa notové zápisy zobrazujú len vo formáte PDF
, ktorý je bežným štandardom pri šírení dokumentov v elektronickej podobe. K ich prezeraniu, alebo tlači slúži prehliadač Foxit Reader, alebo Adobe Reader.

Pôvodné stránky boli umiestnené na http://projekty.infovek.sk/pesnicky a okrem ľudových piesní tam nájdete aj viac ako 260 notových zápisov a textov slovenských folkových, trampských a country piesní.

Naposledy pridané piesne

Rychle, bratři Pre akordeón (16.04.2014)
Pekař peče housky Pre akordeón (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský Pre akordeón (16.04.2014)
Rychle, bratři (16.04.2014)
Pekař peče housky (16.04.2014)
Kolo, kolo mlýnský (16.04.2014)
Nestarej se, ženo má Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody Pre akordeón (16.04.2014)
Hajej, nynej Pre akordeón (16.04.2014)
Hody, hody, do provody (16.04.2014)
Hajej, nynej (16.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (16.04.2014)
U starej Břeclavi Pre akordeón (15.04.2014)
Biele margaréty Pre akordeón (15.04.2014)
Ja bača starý Pre akordeón (14.04.2014)
Tancujte myši Pre akordeón (13.04.2014)
Já do lesa nepojedu Pre akordeón (13.04.2014)
Srnka a zajaček Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček Pre akordeón (13.04.2014)
Koukej, Vašku Pre akordeón (13.04.2014)
Tluče bubeníček (13.04.2014)
Tancujte myši (13.04.2014)
Srnka a zajaček (13.04.2014)
Ja bača starý (13.04.2014)
Horo, horo, vysoká jsi Pre akordeón (13.04.2014)
Žalo děvče, žalo trávu (u panského suchopáru) Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou Pre akordeón (12.04.2014)
Za našú stodolú Pre akordeón (12.04.2014)
Vyletela húska Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V tom našom Liptove Pre akordeón (12.04.2014)
V pitvore oral Pre akordeón (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci A-pdf (12.04.2014)
Uš sa fašank kráci Pre akordeón (12.04.2014)
Uderila jenna A-pdf (12.04.2014)
Uderila jenna Pre akordeón (12.04.2014)
U Rokycan černej les A-pdf (12.04.2014)
U Rokycan černej les Pre akordeón (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek A-pdf (12.04.2014)
Ten chlumecký zámek Pre akordeón (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech A-pdf (12.04.2014)
Takhle v Rokycanech Pre akordeón (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko A-pdf (12.04.2014)
Spadlo mi jablučko Pre akordeón (12.04.2014)
Smutni večar A-pdf (12.04.2014)
Smutni večar Pre akordeón (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe A-pdf (12.04.2014)
Šedzi kukuk na kosceľe Pre akordeón (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák A-pdf (12.04.2014)
Sedlák, sedlák, sedlák Pre akordeón (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš A-pdf (12.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš Pre akordeón (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička A-pdf (12.04.2014)
Okolo Frýdku cestička Pre akordeón (12.04.2014)
Očuj, milá A-pdf (12.04.2014)
Očuj, milá Pre akordeón (12.04.2014)
Náchodský zámeček A-pdf (12.04.2014)
Náchodský zámeček Pre akordeón (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej A-pdf (12.04.2014)
Na tej lúce zelenej Pre akordeón (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení A-pdf (12.04.2014)
Na rozloučení, mý potěšení Pre akordeón (12.04.2014)
Na Bílý hoře A-pdf (12.04.2014)
Na Bílý hoře Pre akordeón (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává A-pdf (12.04.2014)
Mysliveček skoro stává Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená A-pdf (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená Pre akordeón (12.04.2014)
Lúčka zelená, nepokosená (12.04.2014)
Kováři, kováři A-pdf (12.04.2014)
Kováři, kováři Pre akordeón (12.04.2014)
Komaři se ženili A-pdf (12.04.2014)
Komaři se ženili Pre akordeón (12.04.2014)
Kočka leze dírou A-pdf (12.04.2014)
Kočka leze dírou Pre akordeón (12.04.2014)
Když sem šel za pannou A-pdf (12.04.2014)
Když sem šel za pannou Pre akordeón (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy Pre akordeón a klavír (12.04.2014)
Hrály dudy u Pobudy M-pdf (12.04.2014)
Hraly dudy u pobudy A-pdf (12.04.2014)
Páči sa mi jeden šuhaj švárny A-pdf (12.04.2014)
Ještě ty koníčky A-pdf (12.04.2014)
Jěště ty koníčky Pre akordeón (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček A-pdf (12.04.2014)
Jede, jede poštovský panáček Pre akordeón (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý A-pdf (12.04.2014)
Ja som bača veľmi starý Pre akordeón (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám A-pdf (12.04.2014)
Já se dycky vohlídám Pre akordeón (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně A-pdf (12.04.2014)
Já mám koně, vraný koně Pre akordeón (12.04.2014)
Já jsem kováříček A-pdf (12.04.2014)
Já jsem kováříček Pre akordeón (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic A-pdf (12.04.2014)
Hdyž sem šel vod Domažlic Pre akordeón (12.04.2014)
Halí, belí A-pdf (12.04.2014)
Halí, belí Pre akordeón (12.04.2014)
Hajho, husy A-pdf (12.04.2014)
Hajho, husy Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, povecže mi A-pdf (12.04.2014)
Ej, povecže mi Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku A-pdf (12.04.2014)
Ej, ňekoš lučku Pre akordeón (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko A-pdf (12.04.2014)
Ej, červenuo jabĺčko Pre akordeón (12.04.2014)
Dú Valaši, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú Valaši, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Dú kravičky, dú A-pdf (12.04.2014)
Dú kravičky, dú Pre akordeón (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče A-pdf (12.04.2014)
Čí je, čí je, čí je děvče Pre akordeón (12.04.2014)
Červená, modrá fiala A-pdf (12.04.2014)
Červená, modrá fiala Pre akordeón (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad A-pdf (12.04.2014)
Belehrad, Belehrad Pre akordeón (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni A-pdf (12.04.2014)
A vi páni, vi velkí páni Pre akordeón (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý A-pdf (12.04.2014)
A muoj oťec taký chytrý Pre akordeón (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni A-pdf (12.04.2014)
A moj frajer taki pišni Pre akordeón (12.04.2014)
Zahrajte mě mou (11.04.2014)
Za našú stodolú (11.04.2014)
V tom našom Liptove (11.04.2014)
V pitvore oral (11.04.2014)
U Rokycan černej les (11.04.2014)
Sedláče, pěkné koně máš (11.04.2014)
Na Bílý hoře (11.04.2014)
Kováři, kováři (11.04.2014)

Najčastejšie zobrazované piesne

Červené jabĺčko v oblôčku mám (43762 zobrazení)
Tichá noc (40586 zobrazení)
Goraľu, cy či ňe zaľ (40057 zobrazení)
Fašiangy, Turice (32571 zobrazení)
Čerešničky, čerešničky (27538 zobrazení)
A čija to chyža (20321 zobrazení)
Maličká som, húsky pasiem (19635 zobrazení)
Načo pôjdem domov (19516 zobrazení)
V hlbokej doline (19077 zobrazení)
A ja taka dzivočka (18083 zobrazení)
A ja taka čarna (17893 zobrazení)
Kohútik jarabý (17102 zobrazení)
Tancuj, tancuj, vykrúcaj (16589 zobrazení)
Mám ja hrušku (16298 zobrazení)
Medveďku, daj labku (16238 zobrazení)
Sedemdesiat sukieň mala (16050 zobrazení)
Páslo dievča pávy (14942 zobrazení)
Dedinka v údolí (14884 zobrazení)
Zahraj, cigán, smutnú pieseň (14852 zobrazení)
Anička, dušička, kde si bola (14076 zobrazení)
Na Kráľovej holi (13764 zobrazení)
Na Orave dobre (13512 zobrazení)
Duj, duj, duj, duj (13445 zobrazení)
Červený kacheľ biela pec (13315 zobrazení)
Chodila dievčina po hore plačúci (13211 zobrazení)
A americkom poli (13159 zobrazení)
Neďaleko od Trenčína (13030 zobrazení)
Päťdesiatka (12217 zobrazení)
O poštáre abel (12196 zobrazení)
Búvaj, dieťa krásne (11943 zobrazení)
A od Prešova (11900 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje a ja chodím bez nádeje (11597 zobrazení)
Narodil sa Kristus Pán (11566 zobrazení)
Prší, prší, len sa leje (11552 zobrazení)
Spievanky, spievanky (11542 zobrazení)
Čo ste hasiči (Co jste hasiči) (11318 zobrazení)
A či sa mi snívalo (11291 zobrazení)
Na Pankráci (11269 zobrazení)
Tichá noc, tmavá noc, krásna je (11015 zobrazení)
Joj, mamo (10668 zobrazení)
Anička, dušička, nekašli (10550 zobrazení)
Kapura, kapura (10525 zobrazení)
Ej, od Buchlova vietor veje (10524 zobrazení)
Pec nám spadla (10444 zobrazení)
Živijo (10428 zobrazení)
A čo koho do toho (10411 zobrazení)
Pod horou, pod horou (10359 zobrazení)
Zahučali hory, zahučali lesy (10209 zobrazení)
Kopala studienku, pozerala do nej (10144 zobrazení)
A čijo to koňe na dvore (2) (10026 zobrazení)
Čierne oči, choďte spať (9975 zobrazení)
Andro verdan (9720 zobrazení)
Júlia, Júlia (9554 zobrazení)
Išiel Macek do Malacek (9381 zobrazení)
La Paloma (9366 zobrazení)
Kukulienka, kde si bola (9097 zobrazení)
Cikánka (8991 zobrazení)
Slovenské mamičky (8980 zobrazení)
Oči, oči, čierne oči (8799 zobrazení)
Majorán, majorán (8762 zobrazení)
U susedov, tam je topoľ (8742 zobrazení)
V pondelok doma nebudem (8708 zobrazení)
Pomaly ma veďte - odčepčenie (8667 zobrazení)
A ja som z Oravy debnár (8608 zobrazení)
Šošovička, hrášok, fazuľa (8586 zobrazení)
Idze poštar, idze (8566 zobrazení)
Byla noc krásna májová (8364 zobrazení)
Na trenčianskom moste fialôčka rastie (8346 zobrazení)
Na brehu riečky (8340 zobrazení)
A bože muj, bože, bože muj najviši (8309 zobrazení)
Biela ruža rozkvitala (8286 zobrazení)
Vydala mamička (8251 zobrazení)
Za tú horu, za vysokú (8167 zobrazení)
Odam še ňeodam (8080 zobrazení)
Dnes je sobota (8076 zobrazení)
A já tě nechci (8075 zobrazení)
A ja sám, vždycky sám (8026 zobrazení)
Redovi še začina (7842 zobrazení)
Tichá voda do Dunajka padala (7829 zobrazení)
Chodíme, chodíme, hore po dedine (7628 zobrazení)
Červene, źeľene (7593 zobrazení)
Krásna, krásna, kde si húsky pásla (7528 zobrazení)
Deti z Pirea (7510 zobrazení)
Ja som bača veľmi starý (7485 zobrazení)
Ivanku, Ivanku (7467 zobrazení)
Darmo ma, mamičko (7386 zobrazení)
Černý cikán (7337 zobrazení)
Zbohom ostávajte (7051 zobrazení)
Sadíme my máje (6954 zobrazení)
Čo to za veselie (6755 zobrazení)
Az a szép, az a szép (6744 zobrazení)
A ked ja ša zavozmu, zavozmu (6729 zobrazení)
A jaky ty parobek (6543 zobrazení)
Čie sú to kone, koníčky, kone (6538 zobrazení)
A já mám koníčka vraného (6520 zobrazení)
A kdeže je tá ulica (6449 zobrazení)
Čížiček, čížiček (6232 zobrazení)
Šťastie, zdravie, pokoj svätý (6184 zobrazení)
A na hure a na hure oves pokošeni (6080 zobrazení)
Apoštaris avel (6075 zobrazení)
Horila sosna palala (5867 zobrazení)
Sedemnásť liet (5653 zobrazení)
Mal som pišťaľôčku (5604 zobrazení)
Zjedzte ma, vĺčky, zjedzte (5595 zobrazení)
Studentočka (5566 zobrazení)
Záhorskú dzedzinú (5436 zobrazení)
A chodz ja maľučka, drobna (5424 zobrazení)
Čas radosti (5396 zobrazení)
Jedna druhej riekla (5343 zobrazení)
Vyleteli jarabice z doliny (5280 zobrazení)
Cintorín, cintorín (5261 zobrazení)
A keď sa ja zavezmem (5161 zobrazení)
A na hori tataročka (5134 zobrazení)
A ja smutný, zarmútený (5118 zobrazení)
A Bože muj, co mam robic (5055 zobrazení)
Na Myjave pod lipkami (4983 zobrazení)
Ani vodka, ani rumos (4963 zobrazení)
Keď tá jasná hviezda (4909 zobrazení)
Do hory, do lesa (4861 zobrazení)
Vretienko mi padá, ktože mi ho podá (4860 zobrazení)
A hrdlička hrkútala (4755 zobrazení)
Kolo nás, popred nás (4647 zobrazení)
Lolo bicygli (4642 zobrazení)
Odobierka (4499 zobrazení)
Dnešný deň sa radujme (4447 zobrazení)

Ďakujeme za Váš príspevok na ďalší rozvoj týchto stránok. (Thank you for your donation.)Štatistika piesní

Počet textov piesni: 6343
Noty pre akordeón: 2255
Noty pre klavír: 313
Noty pre heligónku: 184
Noty pre husle: 60
Noty pre cimbal: 36
Noty - melódia: 622
Noty - vianočné: 83

Aké noty vám tu chýbajú

Aké noty Vám tu chýbajú

© 1992 - 2014 Pesničky pre všetkých

NAJ.sk